Länktips

Hälso- och sjukvård
Landsting:
Landstinget i Kalmar län www.ltkalmar.se
Landstinget Kronoberg www.ltkronoberg.se
Landstinget Blekinge www.ltblekinge.se
Region Skåne www.skane.se
Landstinget i Halland www.lthalland.se
Landstinget i Jönköpings län www.rjl.se
Samverkansnämnder:
Södra regionvårdsnämnden www.srvn.org
Samverkansnämnden
Sydöstra sjukvårdsregionen
www.regionostergotland.se
Övrigt hälso/sjukvård:
Biomedicinskt center i Lund www.med.lu.se/bmc
Bokstavsdiagnoser bokstavsdiagnoser.se
Medicinska fakulteten vid Lunds universitet www.med.lu.se
Klamydia test klamydia-test.se
Feber förkylning.se/feber
Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se
Tandvård:
Tandläkare Malmö tandlakare.se/skåne/malmö
Tandläkare Lund tandlakare.se/skåne/lund
Tandläkare Helsingborg tandlakare.se/skåne/helsingborg
Tandläkare Halmstad tandlakare.se/halland/halmstad
Tandimplantat tandimplantat.se