Välkomna till SydSam

SydSam – en nätverksorganisation för Sydsveriges utveckling

SydSam är en blogg kring samverkan mellan kommunförbund, landsting och regioner i Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Skåne, Blekinge och Kalmar län. De sex sydsvenska länen har tillsammans ca 2,3 miljoner invånare fördelade på 77 kommuner.

Bloggen SydSams uppgifter är i korthet att:

  • samordna och lyfta Sydsveriges gemensamma intressen
  • skapa en plattform för Sydsveriges långsiktiga utveckling
  • verka för att  södra Östersjön blir en framgångsrik tillväxtregion
  • bygga och bredda nätverk för gemensamma sydsvenska intressen.
  • sprida information kring sjukvård, tandvård och hälsa i Sydsverige

sydsverigeieuropa