Hälso- och sjukvård

 Sydsverige bedrivs hälso- och sjukvården både av offentliga och privata aktörer men den största delen bedrivs offentligt. Här finns 23 större sjukhus och ett större antal vårdcentraler som drivs av landstingen. Sju av dessa är länssjukhus (totalt 22 i hela riket) och två är regionsjukhus.

Länssjukhusen har kompetens på alla vanliga sjukvårdsområden samt ansvarar för psykiatrin. Regionsjukhusen är högt specialiserade på ett flertal områden. De fungerar även som undervisningssjukhus med starka kopplingar till universitetens grundutbildning och forskning. Malmö Allmänna Sjukhus håller en internationellt mycket hög standard inom områdena koagulationssjukdomar, diabetes, klinisk kemi samt ortopedisk rekonstruktionskirurgi. Vid Universitetssjukhuset i Lund tillhör man världseliten inom vård och forskning kring cancer, neurosjukvård och på hjärtområdet, där man är extra framstående på barnhjärtkirurgi.

Sjukhus, universitet, läkemedels- och medicinsktekniska företag samt bioteknikföretag i Öresundsregionen samarbetar framgångsrikt under det vetenskapliga paraplyet “Medicon Valley”. Med sina 34 000 anställda och forskare står Medicon Valley för ca 60 procent av Skandinaviens totala biotekniska och medicinska industri. I samarbetsorganisationen ingår 26 universitetssjukhus, fem forskarparker och ett stort antal ledande företag inom medicin och biotekniksektorn.