Infrastruktur

Längs den södra kusten förbinds Sverige direkt med både Tyskland och Polen tack vare färjeförbindelserna mellan Trelleborg och Lübeck/Rostock/Sassnitz/Gdansk samt Ystad och Swinoujscie. Ostkusten har färjeförbindelser med de Baltiska staterna. Direkta färjeförbindelser finns mellan Karlskrona-Gdynia, Karlshamn-Liepaja och Karlshamn-Klaipeda. I väster förbinds Sydsverige med Danmark genom färjeförbindelsen mellan Helsingborg-Helsingör och mellan Varberg-Grenaa, och sedan juli 2000 även via Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn. Öresundsbron har på kort tid ökat integration, handel och kulturella utbyten med grannen i väst samtidigt som den underlättar transporter till övriga Europa.

De sydsvenska flygförbindelserna utgår ifrån en rad olika flygplatser med varierande kapacitet. Den största är Sturup (Malmö och Lund) men även Ängelholm och Helsingborg, Växjö, Kalmar, Halmstad, Kristianstad, Ronneby, Jönköping, Oskarshamn och Hultsfred har intensiv flygtrafik. Tillsammans passerar nästan fyra miljoner passagerare de sydsvenska flygplatserna. Tack vare den fasta Öresundsförbindelsen använder sig allt fler av den danska storflygplatsen Copenhagen Airport Kastrup, som utgör norra Europas största flygnav och ligger endast 20 minuter med tåg eller bil från centrala Malmö.

I Sydsverige måste betydande fortsatta insatser till för att förbättra infrastrukturen. Generellt behövs en bättre och mer enhetlig standard för väg- och järnvägsförbindelserna mellan universitets- och högskolecentra i Sydsverige. Det finns krav på att bygga ut E22:an från Malmö till Norrköping via Karlskrona och Kalmar för att på så sätt underlätta sammanlänkningen av grannar i öst och väst. Genom att minska restiden integreras regionen ytterligare och därmed expanderar arbetsmarknaden.

Det finns regeringsbeslut på att tågtrafiken i Öresundsregionen ska förbättras genom Citytunnelprojektet. Ett liknande tunnelprojekt, Hallandsåstunneln, ska minska restiden mellan Skåne och Halland samt mellan Sydsverige och Norge. I öster riktas ansträngningarna mot att få till stånd ett sammanhållet järnvägskoncept under namnet Östersjöbanesystemet. Förutom ökad integration inom Sydsverige och med andra regioner och länder kommer projekten att leda till minskade miljöproblem tack vare ett miljöanpassat spårbundet transportsystem. Därtill finns planerna på en Europakorridor som via Sydsverige länkar samman andra produktiva regioner som Stockholms- och Göteborgsregionen i norr och Hamburg i söder.

80 procent av den svenska utrikeshandeln går via Sydsverige, mycket tack vare sin fördelaktiga lokalisering och sina utvecklade transportvägar till utlandet i kombination med ett högklassigt internt transportnät.